Vetril %10 Oral Çözelti – Antibiyotikler

6 Tem

Vetril %10 Oral Çözelti, Veteriner Sistemik Antibakteriyel
KOMPOZİSYON
Vetril %10 Oral Çözelti, soluk sarı renkli, karakteristik kokulu, berrak, temiz bir çözelti olup, ml’sinde 100 mg enrofloksasin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Vetril 10% Oral Çözelti, Enrofloksasin, florokinolon grubuna ait bir antibiyotiktir ve geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Gram pozitif ve gram negatif bakterilerin ve mikoplazmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde önerilir. Enrofloksasin, bakterilerdeki DNA giraz (topoizomeraz 11) aktivitesini inhibe ederek bakterilerin ölümüne neden olur. Enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde güçlü bir bakterisidal etkiye sahiptir. Başlıca duyarlı bakteriler şunlardır; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, Metisilin ve gentamisin dirençli olanlar dahil Staphylococcus sp., Penisilin dirençli olanlar dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp. Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta düzeyde duyarlılık göstermektedir. Çoğu anaerobik kok, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila genellikle kinolonlara karşı daha az duyarlı veya dirençlidir. Enrofloksasin, oral uygulamadan kısa bir süre sonra kolayca emilir ve vücutta yaygın olarak dağılır. Bazı organlarda ve dokularda (akciğerler, karaciğer, böbrek, kemikler ve lenf sistemi) serum düzeylerinin 2-3 katı konsantrasyonlarda tespit edilmiştir. Uygulamadan sonra, enrofloksasin 1-2 saat içinde en yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşır ve 12-24 saat boyunca aynı terapötik düzeyde kalır. Vücuttan esas olarak safra ve idrar yoluyla atılır.
KULLANIM ALANI/ENDİKASYONLARI
Vetril 10% Oral Çözelti, etlik piliç ve hindilerin solunum ve sindirim sistemlerindeki bakteriyel ve mikoplazmal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları kolibasilloz, salmonelloz (tavuk tifo), pastörelloz (tavuk kolerası), mikoplazma enfeksiyonları (CRD, CRD kompleksi), stafilokok enfeksiyonları, erizipel (hindilerde), viral hastalıklarda görülen sekonder enfeksiyonlardır.
KULLANIMI VE DOZAJ
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Enrofloksasinin farmakolojik dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, aşağıdaki tabloda verilen pratik dozlarda oral yoldan uygulanır.

Tavukların Ortalama Canlı Ağırlığı (g.)
1000 kuş için kullanılacak Vetril miktarı (ml)
5000 kuş için kullanılacak Vetril miktarı (ml)
10.000 kuş için kullanılacak Vetril miktarı (ml)

100 10 50 100 150 15 75 150 250 25 125 250 500 50 250 500 1000 100 500 1000 1500 150 750 1500 2000 200 1000 2000 İlaç günlük tüketilen suya ilave edilir ve ilaçlı su tüketildikten sonra temiz su kullanılır. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Salmonella ve pasteurella enfeksiyonlarında 5-10 gün, diğer enfeksiyonlarda ise 3-5 gün kullanılmalıdır. 24 saat içinde tüketilmeyen ilaçlı su atılmalıdır. VETRİL’i galvanizli metal sulama sistemlerinde veya kaplarında kullanmayınız. Uygulama sırasında klorlamayınız.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Vetril 10% Oral Çözelti, Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yolunda kristalleşmeye neden olabilir. Bu nedenle, bu ilaçları uygularken su kısıtlaması uygulanmamalıdır. Özellikle hızlı gelişim dönemindeki genç hayvanlarda eklem kıkırdak bozukluklarına neden olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Vetril %10 Oral Çözelti, Florokinolonlar, aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamitler aynı (sinerjistik) etkileşime; eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin ise zıt (antagonistik) etkileşime sahiptir. Alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi divalent ve trivalent minerallerle, oluşturdukları şelasyon nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tür mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. Enrofloksasin, özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al, oral kullanım sırasında şelasyon oluşturma potansiyeli nedeniyle, bu metallerce zengin sularda kullanılması önerilmez. Kinolonlar ortamın pH’ından etkilendiği için içme suyunu asitleştiren maddelerle birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize olduğu bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.
AŞIRI DOZDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER VE PANZEHİR
Doz aşımının 1 günlük civcivlerde su tüketiminde azalma ve kilo kaybına yol açtığı bildirilmiştir. Enrofloksasin doz aşımının tedavisi hakkında yeterli bilgi yoktur.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (ikas): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etlik piliçler 12 gün, hindiler 14 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara uygulanmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLAR
Daha önce kinolonlara duyarlılığı gösterilmiş hayvanlara uygulanmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki gözlemlendiğinde veteriner hekiminize danışın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın..
UYGULAYICI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE DOKTORLAR İÇİN UYARILAR

Kinolonlara karşı hassasiyeti olan kişiler ürünle temas etmemelidir. Uygulama sırasında dayanıklı eldivenler giyin ve kullandıktan sonra ellerinizi sabunlu suyla yıkayın. Gözlerle temasından kaçının. Temas halinde 15 dakika boyunca suyla yıkayın. Göz veya cilt ile temas sonucu tahriş oluşursa bir doktora danışın. Yüksek miktarda kinolonlara maruz kalan kişilerde birkaç saat içinde ışığa karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Kazara maruz kalma durumunda doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyin veya içmeyin.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
25°C’nin altında, kuru yerde, gıdalardan uzakta saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürün açıldıktan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir.
HEDEF DIŞI TÜRLER İÇİN UYARILAR
Atlar, kediler ve köpekler üzerinde yapılan çalışmalar, enrofloksasinin özellikle genç yaşlarda kıkırdak hasarına neden olduğunu göstermiştir. Papağanlarda iştahsızlık, polidipsi (aşırı susama) ve poliüri (aşırı idrara çıkma) ve kedilerde ve köpeklerde kusma bildirilmiştir. Aşırı dozda kedilerde ve köpeklerde konvülsiyonlar, depresyon, koordinasyon bozukluğu, iştahsızlık ve kusma bildirilmiştir.
TİCARİ SUNUM
Karton kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz plastik şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1000 ml, 3000 ml ve 5000 ml’lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılmaktadır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:17.01.2017
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 27.06.2000-9/905
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-posta: [email protected]
ÜRETİCİNİN ADI VE ADRESİ
DEVA HOLDİNG A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mahallesi, Atatürk Caddesi No:32 Kapaklı/Tekirdağ