Vetamoks LA – Antibiyotikler – VetRehberi

6 Tem

Vetamox LA, Enjekte Edilebilir Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel
KOMPOZİSYON
Vetamox LA Enjeksiyon Süspansiyonu enjeksiyon için gri-beyaz renkli, yağlı bir süspansiyondur. Etkin madde olarak ml başına 150 mg amoksisiline eşdeğer 174,4 mg amoksisilin trihidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Antibiyotik Farmakodinamik özellikler Amoksisilin geniş spektrumlu, bakterisidal, yarı sentetik bir penisilindir. Bakteri hücre duvarındaki penisilin-spesifik proteinlere bağlanarak hücre duvarı sentezini önler ve bakterinin lizisine yol açar. Amoksisilin in vitro hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Hassas bakteriler: Penisiline duyarlı stafilokoklar ve streptokoklar, Bacillus anthracis, Actinomyces spp., çoğu Corynebacterium spp, Erysipolothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, bazı anaeroblar (Clostridium spp., Fuscobacterium spp, bazı Bacteroides spp), bazı gram negatif aeroblar (Borrelia spp., Leptospira spp., Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pasteurella spp.). Kazanılmış bağışıklık nedeniyle orta düzeyde duyarlılık gösteren bakteriler: Campylobacter spp., Enterokoklar, Proteus mirabilis, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., Taylorella equigenitalis, Serpulina spp., Rhodococcus equi. Dirençli bakteriler: Bacteriodes fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., diğer proteus spp. (türler), Pseudomonas aeroginosa, Serratia spp., Yersinia enterocolitica. Farmakokinetik özellikler Vetamox LA Enjeksiyonluk Süspansiyon 48 saatten uzun süren antibiyotik aktivite sağlayan bir süspansiyondur. İçerdiği alüminyum stearat ve yağlı taşıyıcı nedeniyle enjeksiyon bölgesinden uzun süre emilir. Emilimden sonra 1 ila 3 saat arasında serumda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Böbrek, idrar, karaciğer ve safrada yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Akciğer, deri, yağ ve kas dokusundaki konsantrasyonlar nispeten düşüktür. Vücuttan esas olarak idrar ve safra yoluyla atılır.
KULLANIM ALANI
Vetamox LA sığır, koyun, köpek ve kedilerde kullanılır. Amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enterit gibi sindirim sistemi enfeksiyonlarında, zatürre gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, ürogenital sistem enfeksiyonlarında, apse, tırnak, göbek kordonu enfeksiyonlarında ve viral hastalıklar sırasında duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda, ayrıca bakterinin hastalığın birincil nedeni olmadığı durumlarda, sekonder enfeksiyonların tedavisinde ve uzun süreli etki istenen durumlarda, amoksisilin trihidrata duyarlı postoperatif enfeksiyonlarda (tedavi ameliyattan önce yapılır) kullanılır.
KULLANIMI VE DOZAJ
Veteriner hekim tarafından aksi önerilmediği takdirde, önerilen doz 15 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bu doza ulaşmak için, her 10 kg vücut ağırlığı için 1 ml ilaç intramusküler veya subkutan olarak uygulanır. İntravenöz olarak uygulanmamalıdır. Gerekirse, doz 48 saat sonra tekrarlanabilir. Önerilen doz ve süre aşılmamalıdır. Doz ayarlama tablosu:

Hayvan türleri
Canlı ağırlık (kg)
Doz hacmi (ml)

Sığır 400 40.0 Dana-düve 200 20.0 Buzağı 50 5.0 Koyun 65 6.5 Kuzu 10 1.0 Köpek – büyük Köpek – orta Köpek – küçük 35 20 10 3.5 2.0 1.0 Kedi 5 0.5 İçeriğin iyice karışması için önce şişeyi iyice çalkalayın. Enjeksiyondan sonra bölge masaj yapılmalıdır. Kedi ve köpeklerde kolay enjeksiyon için 20 gr’dan ince olmayan iğneler kullanılmalıdır. Sığırlara 10 ml’den, koyunlara 5 ml’den fazla uygulanacaksa uygulama farklı bölgelere yapılmalıdır. Penisilin preparatları genellikle ortamdaki suda hızla hidrolize olur. Bu nedenle enjeksiyon için kuru şırınga kullanılmalıdır. Böylece şişede kalan içeriğin su damlalarıyla kirlenmesi önlenmiş olur. Kullanım sırasında asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Bilinmiyor.
Hamilelikte kullanımı: Amoksisilinin üreme ve gebe sığır ve koyunlarda güvenliği hakkında bilgi yoktur. Penisilin tipi antibiyotikler plasentayı geçer. Ancak gebe laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda fetüs üzerinde herhangi bir olumsuz etki bulunmamıştır. Hamilelik ve emzirme döneminde uygulanabilir.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve çöküştür. Ek olarak, daha az şiddetli ancak daha sık görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjiyonörotik ödem) meydana gelebilir. Anafilaksi meydana gelirse, epinefrin ve/veya oksijen ve intravenöz (IV) steroidler uygulanmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Amoksisilin aminoglikozidlerin bakterilere penetrasyonunu artırdığından, bunların eş zamanlı kullanımı sinerjistik bir etki yaratır. Ancak betalaktamlar ve aminoglikozidler asla aynı şırıngayla uygulanmamalı ve karıştırılmamalıdır. Betalaktam grubu antibakteriyel ilaçlar, makrolidler, tetrasiklinler ve fenikoller birlikte kullanılmamalıdır.
AŞIRI DOZDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER VE PANZEHİR
Amoksisilinin akut toksisitesi çok düşüktür ve parenteral uygulama ile iyi tolere edilir. Önerilen doz uygulandığında ara sıra enjeksiyon bölgesi reaksiyonları meydana gelebilir, ancak kazara aşırı doz durumunda başka yan etki beklenmez.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntısı arınma süresi (ikas): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 30 gün boyunca kesime gönderilmemelidir. Laktasyondaki sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü ve 7 gün (14 sağım) boyunca elde edilen koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki kalıntıların arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt üreten koyunlara uygulanması önerilmez. Koyun ve sığırlar için enjeksiyon noktası arınma süresi 50 gündür.
KONTRENDİKASYONLAR
Penisilin ve sefalosporinlere alerjisi olan hayvanlarda kontrendikedir. İntravenöz, intraperikardiyal veya intratrakeal olarak kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyun. Beklenmeyen bir etki görülürse veteriner hekime danışın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın..
UYGULAYICI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE DOKTORLAR İÇİN UYARILAR
Sefalosporinlere ve penisilinlere karşı hassasiyeti olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Hassas kişilerde, ilaca oral, cilt veya inhalasyon yoluyla maruz kaldıktan sonra yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi semptomlar görülürse, derhal tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda, ilacı ve prospektüsünü içeren bir doktora danışın. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
15-25°C oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk uygulamadan sonra şişe içeriği 28 gün içinde tüketilmelidir.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF DIŞI TÜRLER İÇİN UYARILAR
Tavşan, kobay, hamster gibi kemirgenlere, kaz, ördek gibi perdeli ayaklı hayvanlara ve atlara uygulanmamalıdır.
TİCARİ SUNUM
Karton kutu içerisinde 50, 100 ve 250 ml’lik şeffaf cam tip II şişelerde sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılmaktadır. (VHR)
İHRAÇ BELGESİ ONAY TARİHİ: 18.01.2017
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:17.12.2013-27/011
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece / İstanbul Tel: 0 212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-posta: [email protected]
ÜRETİM FİRMASININ ADI VE ADRESİ
Deva Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mh. Fatih Bulvarı. No. 26 Kapaklı/Tekirdağ Tel: 0262-317 88 00 Faks: 0 262 317 88 31