Procastrep – Antibiyotikler – VetRehberi

4 Tem

Procastrep, Enjekte Edilebilir Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel

KOMPOZİSYON

Procastrep Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında homojen görünümde, beyaz, krem-beyaz renkli bir süspansiyon olup, her ml’sinde 150.000 IU Prokain penisilin G, 150.000 IU Benzatin penisilin G, 200 mg Dihidrostreptomisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Procastrep, prokain ve benzatin penisilin G ve dihidrostreptomisin kombinasyonundan oluşan kullanıma hazır bir süspansiyondur. Depo penisilin özelliklerine sahip 2 ayrı penisilin ve dihidrostreptomisinin birlikte kullanımı sonucunda güçlü bir bakterisidal formülasyon elde edilmiştir. Bu etki 24 saat gibi uzun bir süre devam eder. Penisilinler bakterilerde hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki ederken, streptomisin bakteriyel ribozomlarda protein sentezini inhibe ederek etki eder. Etki spektrumu başlıca Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp. ve Salmonella sp. Prokain penisilin intramüsküler uygulamadan kısa bir süre sonra emilir ve etkisini hemen gösterir, bu etki kullanılan doza bağlı olarak 12-24 saat sürer. Benzatin daha yavaş kan kinetiğine sahiptir ve etkisi uygulanan doza bağlı olarak 48 saatten uzun sürer. Emilimden sonra kana geçen penisilinler kısmen serbest, kısmen serum proteinlerine bağlıdır ve büyük ölçüde böbrekler yoluyla atılırlar. Dihidrostreptomisin hızla emilir ve aktif hale gelir. Plazma proteinlerine %30-35 oranında bağlanır. Çoğunlukla böbreklerde, iskelet kaslarında, akciğerlerde ve karaciğerde birikir. Vücuttan hızla atılır ve %80’i böbrekler yoluyla değişmeden atılır.

KULLANIM ALANI / ENDİKASYONLAR

– Sığır, at ve koyunlarda hassas bakterilerin neden olduğu bronkopnömoni gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, – Özellikle E. coli ve Salmonella sp.’nin neden olduğu sindirim sistemi enfeksiyonlarında, – Ürogenital sistem enfeksiyonlarında, – Septisemilerde, – Hassas bakterilerin neden olduğu sekonder enfeksiyonlar ve eşlik eden viral enfeksiyonlarda, – Ayak çürüğü ve foot rot gibi ayak enfeksiyonlarında, – Apse ve aktinomikoz gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.
KULLANIMI VE DOZAJ
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Prokain penisilin G ve Benzatin penisilin G aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır: 5.000 – 10.000 IU / kg canlı ağırlık, dihidrostreptomisin sülfat 10 mg / kg canlı ağırlık uygulanır; Sığır, atlar: 3-6 ml / 100 kg canlı ağırlık Koyunlar: 0,3- 0,6 ml / 10 kg canlı ağırlık Sadece her 24 saatte bir derin kas içi uygulanır. Başka yollarla uygulanmaz. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Uygulama sırasında asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Tedavi en az 3 gün sürdürülmelidir. Sığırlarda ve özellikle atlarda 10 ml’den fazla, koyunlarda ise 5 ml’den fazla aynı bölgeye enjeksiyon yapmaktan kaçınılmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Penisiline duyarlı hayvanlarda alerjik reaksiyonlar, deri lezyonları, ürtiker, pulmoner ve laringeal ödem, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, kusma, vazomotor merkez felci, komaya kadar varan alerjik yan etkiler ve hatta şok ve ölüm meydana gelebilir. Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımda nefrotoksik ve nörotoksik etkiler meydana gelebilir. Atlarda yüksek konsantrasyonlu antibiyotik kombinasyonları enjeksiyon bölgesinde doku reaksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle ürün birden fazla bölgeye derin intramusküler (IM) olarak uygulanmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Antipiretik ve antiromatizmal ilaçlarla (özellikle fenilbutazon ve salisilatlar) birlikte kullanıldığında penisilinin renal atılımı yavaşlayabilir. Bakterisidal penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle (tetrasiklin, sülfonamid) birlikte kullanılmamalıdır. Bu durumda penisilinin bakterisidal etkisi baskılanabilir. Streptomisinin olası toksik etkileri nedeniyle nefrotoksik, ototoksik ve nörotoksik olduğu bilinen ve/veya streptomisinin bu etkilerini artırabilecek diğer ilaçlarla (diğer aminoglikozitler, furosemid, sülfonamidler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler vb.) birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanan hayvanlarda yüksek dozda penisilin-streptomisin kombinasyonlarının kullanılmasının blokaj etkisini artırabileceği ve ölüme yol açabileceği unutulmamalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntılarının Uzaklaştırılması Süresi (ikas): Eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından itibaren 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
İlacın kullanımı sırasında ve kullanımın kesilmesinden sonraki 15 gün (30 sağım) boyunca elde edilen inek ve koyun sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki kalıntıların arınma süresinin uzun olması nedeniyle süt elde edilen koyun ve sığırlara uygulanması önerilmez.
KONTRENDİKASYONLAR
Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hayvanlarda ve penisilin ve sefalosporinlere alerjisi olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Hamilelikte kullanımı: Streptomisin, fetüs üzerindeki nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etkilerinden dolayı gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.
HEDEF DIŞI TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kediler dihidrostreptomisine diğer türlere göre çok daha duyarlıdır. Bu nedenle kedilerde kullanılmamalıdır. Tavşanlar, kobaylar, hamsterlar ve Gerbilinae familyasından kemirgenler gibi küçük laboratuvar hayvanlarında ve kazlar ve ördekler gibi perde ayaklı hayvanlarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
UYGULAYICI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE DOKTORLAR İÇİN UYARILAR
Penisilin ve sefalosporinlere karşı hassasiyeti olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Hassas kişilerde, ilaca oral, cilt veya inhalasyon yoluyla maruz kaldıktan sonra yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtiler görülürse, derhal tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda, ilaca ve etiketine ilişkin bir doktora danışılmalıdır.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü 2-8°C’de saklandığında üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir. Ürünü dondurmayınız.
TİCARİ SUNUM FORMU
20, 50, 100 ve 250 ml’lik beyaz flip-off kapaklı renksiz cam şişelerde sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılmaktadır. (VHR)
İHRAÇ BELGESİ ONAY TARİHİ: 07.02.2017
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO 31.12.2003-13/032
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ
DEVA HOLDİNG A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mahallesi Fatih Bulvarı No:26 Kapaklı/TEKİRDAĞ Tel: 0282 7581771 Faks: 0282 7581770