Enzim Nedir? – Veteriner Sözlük

6 Tem

Enzim Nedir? – Veterinerlik Sözlüğü – VetRehberi

Enzimler, hayvan veya bitki dokuları tarafından sentezlenen, besinlerin sindirimini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanmasını ve birleşmesini düzenleyen, bu süreçlerin yönünü ve hızını belirleyen, ancak süreç boyunca değişmeyen organik, protein maddelerdir. Katalize ettikleri reaksiyon türüne bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.

Sonuç Yok Tüm Sonuçları Gör © 2024 VetRehberi.com – 12.12.2016 “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Hadis-i Şerif Beşeri hekimlik insanlar içinse, Veteriner Hekimlik de insanlık içindir…