Eforjin – NSAİDs – VetRehberi

11 Tem

Eforghine Enjekte Edilebilir Çözelti
Veteriner Non-steroidal Anti-inflamatuar
KOMPOZİSYON
Eforghine Enjekte Edilebilir ÇözeltiHer ml’sinde 500 mg metamizol içeren, berrak, renksiz veya açık krem ​​renkli, kokusuz, sıvı bir çözeltidir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar arasında metamizol bir pirozolon türevidir. Etki mekanizması siklooksijenaz enzimini inhibe ederek prostaglandin sentezini inhibe etmeye dayanır. Uygulama yerinden kolay ve hızlı bir şekilde emilir. Analjezik etkisini, merkezi sinir sistemindeki ağrı merkezlerini etkileyerek ve ağrı eşiğini artırarak gösterir. Otonom sinir sistemini etkileyerek ve ısı kaybını artırarak ateşi düşürür ve otonom merkezleri uyararak düz kaslardaki spazmı çözer. İltihaplı bölgede damar geçirgenliğini azaltarak ve bölgesel sıvı içeriğinin hızla emilmesini sağlayarak antiinflamatuar etkisini gösterir. Metamizolün plazma yarı ömrü çok kısadır ve metabolitleri plazma proteinlerine bağlanmaz. Verilen dozun büyük kısmı idrarla metabolitler halinde atılır. Kalp, böbrekler ve diğer organlar üzerinde zararlı veya yan etkisi yoktur.
KULLANIM ALANI/ENDİKASYONLARI
Eforghine Enjekte Edilebilir Çözelti; sığırlarda, atlarda ve köpeklerde antiromatizmal; romatizma, akut ve kronik poliartrit, tendinit ve tendovajinit, ateş düşürücü olarak; ateşli hastalıklarda, ağrı kesici olarak; her türlü acıda, antispazmodik olarak; Bağırsak, mide ve rumen (gıda gazı şişkinliği) ağrıları ve kolit, doğum ve doğum sonrası ağrıları, tetanos, prolapsus, rahim ağzı ve yemek borusu spazmları, tetanik ve renal koliklerin çözülmesi, cerrahi müdahale sonrası ağrılarda kullanılır.
KULLANIMI VE DOZAJ
Metamizol sığırlarda 20-40 mg/kg vücut ağırlığı, atlarda 20-60 mg/kg vücut ağırlığı ve köpeklerde 50-100 mg/kg vücut ağırlığı dozunda kullanılır. Veteriner Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; Eforghine Enjekte Edilebilir Çözelti (IM) ve yavaş intravenöz (IV) yolla uygulanır. At: 20-60 ml / 500 kg ca Sığır: 20-40 ml / 500 kg ca Buzağı: 10-20 ml / 250 kg ca Buzağı: 5-10 ml / 125 kg ca Köpek: 1-2 ml / 10 kg ca Gerekirse aynı doz sekiz saatlik aralıklarla günde 1-2 kez tekrarlanabilir. (Daha sık aralıklarla verildiğinde konvülsiyon nöbetleri görülebilir)
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Metamizolün uzun süreli kullanımı agranülositoz ve lökopeniye neden olabilir. Sağlıksız kemik iliği ve kan üretimi olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Terapötik dozlarda bile etoburlarda bulantı ve kusmaya neden olabilir. CNS ve kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri nedeniyle terapötik dozlar aşılmamalı ve kardiyovasküler rahatsızlığı olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Protrombin oluşumunu baskıladığı için metamizolün uygulanması sırasında kanama eğilimi artar. Sürgün, uyuşukluk, öfari, kanama, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülseratif ağız iltihabı, karaciğer ve böbrek iltihabına neden olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Barbitürat türevleri ve fenilbutazon ve klorpromazin hidroklorür gibi anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır, çünkü hipotermiye neden olabilir. Aynı özelliklere sahip diğer anti-inflamatuar ilaçlarla birlikte kullanıldığında istenmeyen yan etkilerin şiddetlenmesine neden olabilir. Salisilatlarla (asetilsalisilik asit) birlikte kullanılmamalıdır.
AŞIRI DOZDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER VE PANZEHİR
Aşırı doz konvülsif nöbetlere neden olabilir. Spesifik bir antidot yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntısı çekilme süresi (ikas); Tedavi sırasında ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiştirilen sığırlar 12 gün Belirli bir süre kesime gönderilemez. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.
KONTRENDİKASYONLAR
Uzun süreli kullanımı mide tahrişine ve sindirim sisteminde ülserasyona, böbreklerde prostaglandin sentezinin azalması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına neden olur. Ciddi karaciğer ve böbrek hasarı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Molekülün metabolize edilmesinden sorumlu mikrozomal enzim eksikliği nedeniyle kedilerde kullanılması önerilmez.
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE ÖZEL UYARILAR:
Yarış atlarında yarıştan 5 gün önce ve 5 gün sonra kullanılmamalıdır.
Hamilelikte Kullanımı: Plasentayı geçip fetüste solunum depresyonuna neden olabileceği unutulmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki gözlemlendiğinde bir Veteriner Hekime danışın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kullanılmayan paketler çöpe atılarak imha edilmelidir.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
25 ºC’nin altında ve ışıktan korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.
TİCARİ SUNUM
Karton kutu içerisinde 20, 50, 100 ml’lik amber renkli flakonlarda ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılmaktadır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 06.12.2004
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH-NO: 29.09.1997 – 8/811
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mahallesi Petek Sokak No:18 Pendik/İSTANBUL
ÜRETİM YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Sokak No:7 TOKAT