Bovimast DC Memeiçi – Antibiyotikler

11 Tem

Bovimast DC Meme İçi Süspansiyon
Veteriner Antibakteriyel
KOMPOZİSYON
4.0 g intramammary uygulama şırıngası 600 mg Kloksasiline eşdeğer Kloksasilin benzatin içerir. Bovimast DC beyaz renkli ve yağlı süspansiyon formundadır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Bovimast DC intramammary süspansiyon, kuru döneme giren ineklerde intramammary kullanım için özel olarak geliştirilmiş yavaş salınımlı bir formüle sahiptir. Kloksasilin, beta-laktamaz enzimine dirençli bir penisilin türevi olduğundan, penisilin G’ye dirençli stafilokoklara karşı da etkilidir. Subklinik mastitisin en sık nedenleri olan streptokoklar ve stafilokoklar, yeni üretim döneminin başlangıcında akut mastitisin de en sık nedenleridir. Kloksasilin, kuru dönemde Gram (+) bakterilerden kaynaklanan mastitis etkenlerinin ortadan kaldırılmasında bakterisidal etkiye sahiptir. Kloksasilin, Staph. aureus, Str. agalactia, Str. dysgalactia, Str. uberis, Str. pyogenes, Str. pneumoniae, Clostridium spp., Borrelia, Leptospira ve Morexella türlerine karşı oldukça etkilidir.
duyarlı (EKEY < 1 µg/ml) Camphylobacter ve Enterococcus türleri orta derecede duyarlı (EKEY < 2,5 kg/ml)
Bac. fragilis, Enterobacter spp, B.broncoseptica, Citrobacter spp, Klepsiella, Proteus, Pseudomonas aureginosa, Serratia, Y. enterocolitica (EKEY > 5 kg/ml) dirençli kabul edilir. Tüm beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi, kloxasilinin etki mekanizması, hücre duvarı oluşumu sırasında peptidoglikan zincirlerinin murein tabakasının oluşumundan sorumlu transpeptidaz enzimini asimile ederek hücre duvarı oluşumunun inhibisyonuna dayanır.
Bovimast DC intramammary süspansiyon, içerdiği kloksasilin benzatin tuzunun uzun süreli etkinliği ve yavaş salınımlı taşıyıcı özelliği nedeniyle uygulama sonrası ilk hafta içinde maksimum konsantrasyona ulaşır. Meme dokusunda Str. agalactia, Str. uberis ve Staph. aureus için etkili konsantrasyonunu 7 hafta boyunca korur. Kloksasilin benzatin, kloksasilinin suda çözünmeyen organik tuzudur. Bu yapısı nedeniyle yavaş emilir ve yavaş atılır. Alüminyum monostearat ve mineral yağ taşıyıcı özellikleri memede kalma süresini 7 haftaya kadar uzatır. Kloksasilin benzatin kuru dönemde meme salgılarına %80, doku homojenatlarına %25 oranında bağlanır. Sistemik emilim çok düşük olduğundan farmakokinetik parametreler belirlenmemiştir. Meme dokusunda pik konsantrasyona (25 g/ml) 6-8 günde ulaşır.
KULLANIM ALANI/ENDİKASYONLARI
Str. agalactia, Str. dysalactia, Str. uberis ve Staph. aureus’un neden olduğu klinik ve subklinik mastitislerin kuru dönem tedavisinde endikedir.
KULLANIMI VE DOZAJ
Veteriner Hekim tarafından aksi önerilmediği takdirde, ineklerde kuru dönemden önceki son sağımda, memedeki süt tamamen boşaltılır ve meme kanalı yoluyla her meme lobuna bir adet 4 g Bovimast DC süspansiyonu uygulanır. İnfüzyondan önce meme başı ve meme kanalı antiseptik ile temizlenir. Şırınga açıldıktan sonra, şırınganın ucunun kontaminasyonu önlenmelidir. Uygulamadan sonra, meme başının antisepsisi yapılmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Penisilinler hassas insanlarda ve hayvanlarda alerjik reaksiyonlara (tip 1 alerji) neden olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Penisilinler aminoglikozid antibiyotikler ve sefalosporinlerle sinerjistik etkileşimler üretir. Beta-laktam grubu antibakteriyel ilaçlar makrolidler, tetrasiklinler ve fenikollerle birlikte kullanılmamalıdır.
AŞIRI DOZ BELİRTİLERİ VE PANZEHİR
Penisilinlerin bireysel duyarlılık dışında toksik olmayan bileşikler olduğu bilinmektedir. Farelerde kloksasilin için OD50 intramusküler olarak 5 g/kg’dır. Spesifik bir antidot bildirilmemiştir.
YASAL ARINMA SÜRELERİ
İlaç Kalıntısı Çekilme Süresi (ikas); Laktasyondaki ineklerde kullanılmamalıdır. Laktasyondaki ineklere kazara uygulanması durumunda, sütteki miktar 0,03 mcg/ml’nin altına düşene kadar süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Kuru dönemi 42 günden kısa olan ineklerde kullanılmamalıdır. Kuru dönemde uygulamadan sonraki 46 gün
Son ilaç uygulamasından önce elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Et için yetiştirilen inekler tedavi süresi boyunca ve son ilaç uygulamasından sonra 35 gün boyunca kesime gönderilmemelidir.
KONTRENDİKASYONLAR
Penisilin veya sefalosporinlere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Aşırı duyarlılık gözlenirse antihistaminik tedavi uygulanmalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekiminize danışınız.
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ambalajı bozuk olan ürünleri kullanmayınız.
UYGULAYICILAR VE VETERİNERLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Şırıngadaki ilacın insan cildiyle teması, penisiline duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uygulama sırasında cerrahi eldiven kullanılmalıdır. Penisilin ürünlerine duyarlı uygulayıcıların Bovimast DC süspansiyonu uygulamamaları önerilir. İlaçla herhangi bir temastan sonra cilt döküntüsü gibi semptomlar ortaya çıkarsa, derhal bir doktora danışılmalıdır. Yüz, dudaklar ve gözlerde şişme veya nefes alma zorluğu daha ciddi semptomlardır ve acil tıbbi müdahale gerektirir.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 – 25 oC) ışıktan korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü 2 yıldır (24 ay).
TİCARİ SUNUM
4 gr’lık polietilen şırıngalarda; çoklu ambalajlamaya uygun 4, 40, 120’lik karton kutularda ve 12’lik PVC-PET ambalajlarda sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılmaktadır.
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 11.12.2006
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH-NO: 23.11.2006 –
17/028
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mahallesi Petek Sokak No:18 Pendik/İSTANBUL
ÜRETİM YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT