Antikor Nedir? – Veteriner Sözlük

13 Tem

Antikor Nedir? – Veterinerlik Sözlüğü – VetRehberi Antikorlar, B lenfositleri ve plazma hücreleri tarafından oluşturulan, molekül ağırlıkları 160.000 ile 970.000 arasında değişen, bağışıklık tepkisi sonucu oluşumunda etkili olan antijenlerle spesifik reaksiyonlar verebilen gama globulinler, immünoglobulinler, antikorlar, IgM, IgG, IgA, IgD … Read More »

Enzootik Pneumoni – VetRehberi

13 Tem

Enzootik Pnömoni Mycoplasma bovis Enzootik Pnömoni Etiyolojileri; Birincil ajanlar çoğunlukla Mycoplasma’lardır, bunların belki de en önemlisi Mycoplasma bovis’tir. Diğer önemli birincil ajanlar Parainfluenza 3, BRSV (Bovine Respiratory Syncital Virus), BVD (Bovine Viral Diarrhea) ve IBR’dir (Infectious Bovine Rhinotracheitis). Daha az … Read More »

Bovine Respiratorik Syncital Virus Pneumonisi-BRSV

13 Tem

Sığır Solunum Sinsital Virüsü Pnömonisi-BRSV – VetGuide Etken madde Sığır Solunum Sinsital Virüsü Pnömonisi (BRSV) alt tipleri A ve B’dir. Virüs, Paramyxoviridiae ailesinden bir pnömovirüstür. Epidemiyoloji; Genellikle 6-10 aylık buzağılarda görülür. 1 yaşındaki büyük hayvanlarda da görülür ve et buzağılarında … Read More »

Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis-IBR – VetRehberi

13 Tem

Aktif Sığır Herpes Virüsü 1 (BHV-1). Bu virüsün en büyük dezavantajı -196 derecede 1 yıla kadar hayatta kalabilmesidir. Bu nedenle rutin aşılamayı kesinlikle öneririm. Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeiti-IBR Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeiti Epidemiyolojisi; Tüm dünyada yaygın bir hastalıktır. Latent enfeksiyonlar, düşükler, düşük … Read More »

Bovine Ephemeral Fever – Üç Gün Hastalığı

13 Tem

Sığır Geçici Ateşi – Üç Günlük Hastalık – Veteriner Rehberi Sığır Geçici Ateşi Nedeni Efemovirüs cins Rabdovirüs ‘tur. Birçok farklı serotipi vardır. Sığır Geçici Ateşi’nin Epidemiyolojisinde; Sığır Ephemeral Fever Güney Asya, Ortadoğu, Afrika ve Avustralya’da görülür. Ülkemizde Adana-Mersin hattında görülür. … Read More »

Sığırlarda Kuduz Hastalığı – Rabies

13 Tem

Kuduzun nedeni Rabdovirüsler aileden Lisya virüs. Virüs kırılgandır, çoğu dezenfektana karşı hassastır ve tükürükte birkaç saat hayatta kalır. Epidemiyoloji; Tüm sıcakkanlı hayvanlarda ve Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri dışındaki ülkelerde görülür. Ülkemizde de zaman zaman sığırlarda görülmekte olup son … Read More »

Bovine Immun Yetmezlik Virus Enfeksiyonu – BIV

13 Tem

BIV’in etkeni Retroviridae ailesindendir. Lentivirüs hangisi Sığır Bağışıklık Yetmezliği virüs. İlk olarak 1972 yılında ABD’de sığırlarda tespit edildi. Virüsün özellikleri BLV’ye benzer. Epidemiyoloji; Enfeksiyon Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Avustralya’da görülmektedir. Ülkemizde de varlığı tespit edilmiştir. Bulaşı … Read More »

Sığır Çiçeği – VetRehberi

13 Tem

İnek çiçeği – VetGuide İnek çiçeği etkeni Çiçek virüsü aileden ortopoksvirüs İnek çiçeği virüsü, şu gruptandır: ortopoksvirüsSuşların antijenik özellikleri benzerdir. Epidemiyoloji; İnek çiçeği çok nadirdir ve Avrupa’da sporadik olarak görülür. Enfeksiyon Avrupa ve Batı Asya’da tarla fareleri gibi yabani kemirgenlerde … Read More »

Sığırlarda Ülseratif Mamillitis – VetRehberi

13 Tem

Ülseratif Mammillit Nedeni Sığır Herpes Virüsü – 2nadiren Sığır Herpes Virüsü – 4 ‘tipi. Virüs çevre koşullarına nispeten dirençlidir ve donma sıcaklıklarında yaşayabilir. İyodofor dezenfektanlarına ve daha az ölçüde hipokloritlere karşı hassastır. Epidemiyoloji; Dünyanın birçok ülkesinde görülen hastalık, sağım sürülerinde … Read More »

Sığırlarda Üre Zehirlenmesi – VetRehberi

13 Tem

Üre zehirlenmesi bazen sığır beslenmesinde protein olmayan azotlu bir madde olarak kullanıldığında zehirlenmeye neden olur. Üre yeminin alışma süresi olmadan verilmesi, rasyonda yüksek üre oranı olması ve iyi karıştırılmaması, üre rasyonlarında düşük enerji ve yüksek lifli yem kullanılması üre zehirlenmesine … Read More »