Actipen LA – Antibiyotikler – VetRehberi

9 Tem

Actipen LA Enjekte Edilebilir Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
KOMPOZİSYON
Actipen LA Enjeksiyon Süspansiyonu, 1 ml’sinde 100.000 IU prokain penisilin G, 100.000 IU benzatin penisilin G, 200 mg dihidrostreptomisin baz (sülfat tuzu halinde) içeren, beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyon süspansiyonudur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı birçok gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı etkili olan geniş spektrumlu, uzun etkili bir formülasyondur. Benzatin ve prokain penisilin G kombinasyonu, özellikle çoğalma döneminde hassas bakterilerin hücre duvarı sentezini bozarak ölümlerine neden olur. Bu ayrıca streptomisinin daha yüksek konsantrasyonlarda bakteriye girmesine izin verir. Böylece daha yüksek konsantrasyonlarda bakteriye geçen dihidrostreptomisin, protein sentezini bozarak etki eder. Bu ortak ve güçlendirici sinerjistik etki, çok düşük dozlarda bile bakterisidaldir. Penisilin gram pozitif bakterilere, dihidrostreptomisin ise gram negatif bakterilere karşı etkili olduğundan, spektrumu sinerjistik etki ile genişler. Penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonundan kaynaklanan sinerjistik etki, hem gram pozitif hem de gram negatif bakterileri kapsayan bir spektruma sahiptir. Aşağıdaki bakterilere karşı in vitro koşullarda etkili olduğu gösterilmiştir. Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidiosa,
Actipen LA bileşimindeki Prokain penisilin G, uygulama yerinden 30 dakika içinde emilir ve Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp. ve Salmonella sp.’ye karşı duyarlılık oluşturur.
Bakteriler için gerekli olan MİK konsantrasyonunun üzerinde konsantrasyonlara ulaşır. Benzatin penisilinin depo etkisi nedeniyle enjeksiyon bölgesinden kademeli olarak emilir ve en az 48 saat etkinlik sağlar. Kanda kısmen serbest, kısmen proteine ​​bağlı olarak bulunur (%80-90 penisilin, %30 dihidrostreptomisin). Böbreklere, karaciğere, akciğerlere, deri ve yumuşak dokuya, mukozaya, serozaya ve bağ dokusuna geçer. Büyük miktarlarda böbrekler tarafından ve daha az miktarlarda safra, süt ve ter yoluyla %80-90 oranında metabolik değişime uğramadan atılır.
KULLANIM YERİ
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır, at, koyun ve köpeklerde duyarlı bakterilerin neden olduğu sistemik ve lokal enfeksiyonlarda, sindirim, solunum ve üriner sistem enfeksiyonlarında ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.
KULLANIMI VE DOZAJ
Veteriner Hekim tarafından aksi tavsiye edilmediği takdirde;
Pratik doz: 1 ml/20 kg canlı ağırlık dozunda kas içi yolla uygulanır.
Sığır-At (400 kg canlı ağırlık) 20 ml
Buzağı-Dişi (200 kg canlı ağırlık başına) 10 ml
Buzağı-Tay (100 kg canlı ağırlık başına) 5 ml
Koyun (40 kg canlı ağırlık başına) 2 ml
Köpek (10 kg canlı ağırlık başına) 0,5 ml
Genellikle tek doz yeterli olur, gerekirse 3 günlük aralarla ikinci doz uygulanabilir.
Kullanmadan önce süspansiyonun homojen hale gelmesi için şişeyi kuvvetlice çalkalayınız.
İntravenöz uygulama kontrendikedir.
Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.
Özellikle atlarda aynı bölgeye tekrarlayan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Hassas hayvanlarda ürtiker, deri lezyonları, bulantı, kusma, solunum sıkıntısı, pulmoner ve laringeal ödem, vazomotor merkez felci ve koma ve ölüm gibi alerjik ve anafilaktik yan etkiler görülebilir. Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda doza bağlı olarak oluşan yüksek plazma streptomisin konsantrasyonları nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etkiler gösterebilir. Böbrek yetmezliğinde doz yeterli düzeye düşürülmelidir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Kalsiyum, sodyum, potasyum ve dekstroz çözeltileri, asit ve alkaliler, klorotiyazid, fenobarbiton, fenitoin sodyum, C vitamini ve B grubu vitaminlerle fiziksel ve kimyasal olarak uyumsuzdur ve tetrasiklinler, ampisilin, kloksasilin, metisilin, karbenisilin, sülfadiazin ve nitrofurantoin ile antagonistik etkileşime girer. Dihidrostreptomisinin olası toksik etkileri nedeniyle nefrotoksik, ototoksik ve nörotoksik olduğu bilinen ve/veya dihidrostreptomisinin bu etkilerini artırabilecek diğer ilaçlarla (diğer aminoglikozidler, furosemid, sülfonamitler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler vb.) birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca, genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanan hayvanlarda özellikle yüksek dozlarda penisilin-streptomisin kombinasyonlarının kullanımının nöromüsküler blokaj etkisini artırabileceği ve ölüme yol açabileceği unutulmamalıdır.
GIDALAR’DA BİR ATÖLYE BULMAK
İlaç Kalıntısı Geri Çekilme Süresi (ikas); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün (30 sağım) boyunca elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntılarının geri çekilme süresinin uzun olması nedeniyle, insan tüketimi için süt üretilen koyun ve ineklere uygulanması önerilmez.
KONTRENDİKASYONLAR
Penisilin, sefalosporin ve dihidrostreptomisine karşı aşırı duyarlı hayvanlarda ve ileri böbrek fonksiyon yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. İntravenöz olarak uygulanmamalıdır. Gebelikte kullanımı: Çalışmalar Streptomisin ve dihidrostreptomisinin farelerde, tavşanlarda ve kobaylarda teratojenik etkisinin olmadığını göstermiştir. Gebelik sırasında sperm kalitesi, üreme verimliliği ve yavru gelişimi üzerinde hiçbir yan etki gözlenmemiştir.
HEDEF DIŞI TÜRLER İÇİN UYARI
Diğer penisilinlerde olduğu gibi, hamster, tavşan ve kobay gibi küçük otçullarda veya kaz ve ördek gibi perdeli ayaklı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Kediler, diğer türlere göre streptomisine çok daha duyarlıdır. Bu nedenle, streptomisin içeren preparatlar kedilerde kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
DOZ AŞIMI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Önerilen doz ve sürelerin üzerinde kullanıldığında, kalıcı hale gelirse ortaya çıkan sağırlık tedavi edilemez. Duyarlılığa bağlı yan etkiler olması durumunda ilaç uygulaması derhal durdurulmalı ve klinik tabloya bağlı olarak kardiyak ve solunum analeptikleri, antihistaminikler, kortikosteroidler ve adrenalin ile tedaviye başlanmalıdır.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla temastan kaçının ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Penisilin ve sefalosporinlere karşı hassasiyeti olduğu bilinen kişiler hiçbir şekilde ilaçla temas etmemelidir. Hassas kişilerde ağız, cilt veya inhalasyon yoluyla ilaca maruz kaldıktan sonra yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtiler görülürse, derhal tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda, ilaç ve etiketi ile bir doktora danışılmalıdır.
DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Işıktan koruyunuz. Dondurulmaktan koruyunuz. 2 – 15ºC’de saklayınız. İlk kullanımdan sonra karton kutuda ve önerilen saklama koşullarında 28 gün etkinliğini korur. Açılmış şişeler buzdolabında (+2-8ºC) saklanmalıdır.
AMBALAJIN KALİTESİNİ VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ SUNUM FORMU
Actipen LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, karton kutu içerisinde 20, 50, 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.
SATIŞ YERİ VE KOŞULLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner klinikleri ve eczanelerde satılmaktadır. (VHR).
İHRAÇ BELGESİ ONAY TARİHİ: 31.10.2011
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH-NO: 18.10.2011-24/094
PAZARLAMA LİSANSI SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mahallesi Petek Sokak No:18 Pendik/İSTANBUL
ÜRETİM YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT